MKT 2018/2020 PDF Cetak E-mail

Kegiatan-kegiatan Persatuan adalah dikendalikan oleh satu majlis pentadbir yang dinamakan sebagai Majlis Kerja Tertinggi Persatuan (MKT). MKT adalah terdiri daripada Presiden, Timbalan Presiden, Setiausaha Agung, Timbalan Setiausaha Agung, Bendahari, Timbalan Bendahari dan empat belas (14) Ahli Jawatankuasa lain.

Mereka adalah terdiri daripada warganegara Malaysia dan ahli persatuan. MKT dilantik dalam Mesyuarat Agung Tahunan dan menjawat jawatan selama dua tahun dari tarikh perlantikan. Carta penuh Ahli Majlis Kerja Tertinggi M.A.T.A. bagi Sidang  2018/2020  adalah seperti berikut : -